follower

Friday, May 4, 2012

RPH PSV-BIDANG MENGGAMBAR

as salam... 
enjoy cite tika k...........♥


CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL


Tarikh                                      :           8 Mei 2012

Matapelajaran                          :           Pendidikan Seni Visual
Tahun 2                                   :           4 Cerdas
Jumlah Pelajar                         :           30 orang
Bidang Kegiatan                     :           Menggambar
Jenis Kegiatan                         :           Menggambar dengan teknik montaj
Isi Kandungan                                   
            - Tema                         :           Alat Domestik
            - Tajuk                         :           Alas Cawan Bergambar Ikan-ikan Cantik
Kemahiran                               :           1.1.2    Memerhati pelbagai aspek seni dan fungsinya  
                                                            dalam alam kehidupan
1.2.1    Mengkaji keadaan alam sekitar dan
            mempelajari aspek-aspek seni seperti warna,
            corak, susunan, imbangan dan harmorni.
 1.3.10 Memilih dan mendapatkan alat dan bahan
untuk menghasilkan gubahan seni yang kreatif  
berdasarkan pengalaman sendiri.
1.4.2    Menyatakan apa yang dilihat dari aspek olahan  
            unsur-unsur seni seperti garisan, rupa,bentuk,
            dan warna.

Objektif Eksplisit                    :           Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat:
1.      Menyebut tiga prinsip seni visual dalam karya
teknik montaj dengan betul.
2.      Menggunakan alat dan bahan  yang sesuai dengan
betul untuk menghasilkan karya montaj sekawan ikan dengan kadar siap 80%.
3.      Menceritakan unsur-unsur seni yang terdapat pada
penghasilan karya mereka dengan betul.

Penerapan Nilai                       :           Sabar dan tekun, kekemasan, kebersihan
Penggabungjalinan                  :           Sains
KBKK                                                :           Mengkategori, Mencetus idea, menganalisis
Bahan Bantu Mengajar           :           Komputer  riba, carta,sampul surat beserta klu, kad teka   
nama haiwan, dan nota guru.
Bahan Bantu Belajar               :           Lembaran kerja,
Alat,Bahan,Media                   :           Gunting, kertas gambar dasar, mounting board, gam
                                                            pelbagai gambar  ikan.
Pemulihan                               :           Guru memberi bimbingan terus.
Pengayaan                               :           Menghias hasil karya dengan riben.Isi Kandungan
Aktiviti P & P
BBM
Catatan/Lakaran
Guru
Murid

Set Induksi
(5 minit)


-Sesi soal jawab
1. Murid-murid
    apakah permainan
    yang kita mainkan
    tadi ?
J = Permainan Teka
     Nama Haiwan.

2. Sebutankan nama-
    nama haiwa tadi ?
J= Ikan, kelawar dan
      burung.

3. Antara haiwan
    haiwan tersebut,
    yang manakah
    habitatnya di
     dalam air ?
J = Ikan

4.Jadi, hari ini
   apakah gambar
   yang kita  nak
   hasilkan?
   J = Gambar ikan


1. Guru membahagi
    murid-murid kepada
    tiga kumpulan dan
    memberikan satu
    sampul surat berisi
    soalan kepada setiap
    kumpulan.

2.Guru meminta murid
    murid menjawab
    soalan yang terdapat
    dalam sampul surat
    pada kad teka teki
    yang  diberi apabila
    muzik mula
    dibunyikan.

3. Guru memberi pujian
    kepada kumpulan
    yang paling awal
    menampal kad teka
    teki dengan jawapan
    yang betul

4. Guru menjalankan
    sesi soal jawab:
1. Murid-murid
    membentuk tiga
    kumpulan.

2. Murid-murid
    menjawab teka
    teki nama
    haiwan pada
    kad teka nama
    yang diberikan.

3. Wakil
    kumpulan ke
    hadapan untuk
    menampal kad
    teka nama
    haiwan pada
    papan putih

3. Kumpulan yang
    awal  menampal
    kad nama
    haiwan  dengan
    menulis
    jawapan yang
    betul dikira
    pemenang.- Kad Teka Nama Haiwan
-Komputer riba (audio)


  Nama . Dilampirkan.

KBKK:
Mencetus idea
Mengkategori
Penggabungjalinan:Sains*GURU SEBAGAI FASILITATOR*
Langkah 1
(15 min.)


1. Pengenalan
2. Mencari & berkongsi
    maklumat

Isi Penting

i.      Teknik-teknik menggambar
ii.     Maksud teknik montaj.
iii.   Prinsip-Prinsip Rekaan dalam teknik montaj.
iv.   Contoh-contoh alas alatan dapur.
Aras 13. Mempamerkan dan
    menerangkan carta
    langkah

4.  Tunjukcara
1.1    Guru menunjukkan contoh hasil karya alas cawan bergambar ikan menggunakan teknik montaj kepada murid.

1.2    Guru menunjukkan contoh hasil produk Alas Cawan  Bergambar  Ikan-Ikan Cantik kepada murid.


2.1     Guru membahagikan  murid kepada 4
        stesen – a, b, c,D

2.2     Guru memberi tugasan mencari         dan mencatat maklumat pada lembaran kerja  dan menggunakan         resos yang disediakan di setiap stesen.

2.3     Guru akan memasang lagu sebagai penanda masa untuk murid melengkapkan maklumat pada lembaran kerja yang diberikan.


2.4     Guru  meminta wakil dari setiap   stesen membaca jawapan     lampiran  kerja dan pelajar-pelajar
        lain mencatat     jawapan di lampiran
        kerja yang berkenaan2.5     Guru
menghuraikan maklumat yang diberikan oleh murid.3.1     Guru mempamerkan carta langkah

3.2     Guru meminta murid-murid
        membaca carta secara individu dan jantina.

3.3   Guru menerangkan langkah-langkah penghasilan.4.1 Guru menunjukcara penghasilan Alas Cawan Bergambar Ikan-ikan Cantik dengan teknik montaj.
1.Murid-murid
   mendengar dan
   melihat
   contoh  yang
   ditunjukkan.1. Murid-murid
     bergerak ke
      stesyen.


2. Murid-murid
    menggunakan
    resos dan
    menjalankan
    tugasan.

3. Wakil dari setiap  stesyen
 membaca dan, murid- murid lain mencatat.1.Murid-murid
    melihat bbm
    yang
    ditunjukkan.

2.Murid-murid
   membaca carta
   langkah.


3.Murid-murid
    mendengar  
    dengan teliti.1.Murid melihat
   tunjukcara  guru
   dengan teliti.- Stesen A
Resos ACarta Peta Minda (Teknik-Teknik Menggambar )
Sumber : Buku ( Fokus untuk SPM Pendidikan Seni Visual,Kathlen Chee)- Stesen B
Resos B  Pautan internet dan  bahan fotostat –
Komputer riba (Definisi Montaj)
Sumber:http://berusdan krayonkami blogspot.cm/
2010/04/definisi-montaj.html- Stesen C
Resos CCarta   (Prinsip-Prinsip Rekaan Dalam Teknik Montaj)
Jenis : bahan cetakan
Sumber:http://psvspm.blogspot.com /2009/04/prinsip-rekaan.html- Stesen D
Resos DCarta   Peta Minda (Alatan Dapur)
Jenis : bahan cetakan


- Komputer Riba (audio)
-Lampiran Kerja
1. Lampiran kerja(Guru)
  2. Lampiran kerja (Murid)Kemahiran:

1.1.2 Memerhati pelbagai aspek seni dan fungsinya    dalam alam kehidupan

1.2.1 Mengkaji keadaan alam sekitar dan mempelajari aspek-aspek seni seperti warna, corak, susunan, imbangan dan harmorni.
*GURU SEBAGAI PEMUDAHCARA*GURU SEBAGAI FASILITATOR

Langkah
2
(30 min.)

Aktiviti Penghasilan
Produk
Aras 2

Menggambar dengan teknik montaj.

Aras 3

Menghias hasil karya dengan riben

1.Guru meminta murid
    mengeluarkan
    alat,bahan dan
    media.


2.Guru meminta murid
    menghasilkan Alas Cawan Bergambar Ikan-ikan Cantik dengan teknik montaj.3. Murid menghiaskan hasil alas cawan mereka yang telah disampul dengan riben.


1. Murid
    mengeluarkan
    alat, bahan, dan
    media.


2. Murid menghasilkan Alas Cawan Bergambar Ikan-ikan Cantik dengan teknik montaj dengan teknik montaj.

3.Murid menyampul hasil karya mereka


Bahan fotostat.
(gambar dasar laut)
-gambar-gambar ikan,
-kad manila
-riben

-Penerapan nilai: Kerjasama, Ketekunan,
Kesabaran

Kemahiran:


Strategi:
Masteri

*GURU SEBAGAI FASILITATOR

*Aras tinggi
-guru menyelia dan  membimbing murid di semua  aras
Strategi : BCB

Pengayaan
Pemulihan
*bimbingan terus kepada murid lemah


Langkah 3
(5min.)

Apresiasi

a. Antara hasil karya-
   karya ini manakan
   yang paling cantik?

 J = Karya A  paling
       cantik.

b.Yang manakah
    hasil karya yang
    mengandungi
    prinsip
    kepelbagaian?

 J =Ketiga-tiga karya
      mengndungi
      prinsip
      kepelbagaian.

c.Yang manakah
    hasil karya yang
    menunjukkan
    prinsip
    kesatuan?


 J =Ketiga-tiga karya
      mengandungi
      dan menunjukkan
      prinsip
      kesatuan.


d.Bagaimana dengan
   imbangan ketiga
   tiga karya ini.

 J =Karya A lebih
      nampak
      keseimbangannya
      berbanding karya
      lain.1.Guru memilih
    beberapa hasil kerja
    murid, menjalankan
    apresiasi dan
    menjalankan sesi soal
    jawab.


1.Sesi soal jawab
    bersama guru.Produk yang dihasilkan.

Penerapan nilai :
Kekemasan


Menegaskan penggunaan bahasa seni visual.
Asas-asas  Seni

Penutup
(5min.)

Rumusan


1.Guru meminta
    beberapa murid
    menyusun langkah-
    langkah penghasilan
    produk

2. Guru memberitahu
    alat & bahan yang
    diperlukan untuk
    minggu depan.

3.Guru meminta murid
    mengemas tempat.


1.Beberapa orang
    murid
    memberitahu
    langkah-
    langkah
    penghasilan.

2. Murid
    mendengar dan
    mencatat.

3. Murid
    mengemas
    tempat.Nilai:
Kebersihan
 p/s: hanya sekadar perkongsian ilmiah..
semoga membantu..=)

 

No comments:

Post a Comment

my ♥,,,

Search This Blog