follower

Wednesday, July 11, 2012

contoh RPH PSV- bidang membentuk dan membuat binaan

as salam and welcome..♥ 

 CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Tarikh                                      :           4 Oktober 2011

Matapelajaran                          :           Pendidikan Seni Visual
Tahun 2                                   :           6 Cerdas
Jumlah Pelajar                         :           30 orang
Bidang Kegiatan                     :           Membentuk dan Membuat Binaan
Jenis Kegiatan                         :           Membentuk dan Membuat Binaan dengan kaedah cantuman pencungkil gigi
Isi Kandungan                                   
            - Tema                         :           Perabot Rumah
            - Tajuk                         :           Katil Comel Adikku
Kemahiran                               :           3.1.3 Memerhati bentuk, benda-benda alam, dan buatan manusia untuk memahami fungsinya.
3.2.2 Meneroka dan memastikan kesesuaian ciri-ciri bahan dan alat untuk menghasilkan rekaan     3.3.2 Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan sesuatu objek.
3.4.1 Berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat olahan bahan, unsur-unsur seni, fungsi dan kemasan.

Objektif Eksplisit                    :           Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat:
1.  Menyebut empat contoh perabot di rumah dengan betul.
2. Menggunakan alat & bahan  yang sesuai dengan betul untuk membuat binaan model katil  kadar  siap  80%.
3.  Menceritakan aspek-aspek seni yang terdapat pada penghasilan binaan model katil dengan betul.
Penerapan Nilai                       :           Sabar dan tekun.
Penggabungjalinan                  :           Kemahiran Hidup
KBKK                                                :           Mencetus idea, menganalisis
Bahan Bantu Mengajar           :           Komputer riba, carta, dan nota guru.
Bahan Bantu Belajar               :            Lembaran kerja, Model katil.
Alat,Bahan,Media                   :           pisau, gunting, cotton bud, pencungkil gigi, gam kasut.
Pemulihan                               :           Menjarakkan susunan antara pencungkil gigi
Pengayaan                               :           Membuat kemasan untuk model katil yang dihasilkan.Isi Kandungan
Aktiviti P & P
BBM
Catatan/Lakaran
Guru
Murid
Set Induksi
(5 minit)
- Permainan Teka Kata.


-Sesi soal jawab
a.  Di antara jawapan yang diberikan, yang manakah yang berbeza?
b.  Mengapakah kerusi berbeza?
c. Adakah kerusi tergolong dalam kategori alatan elektrik?
1. Guru membahagi kelas kepada tiga kumpulan.
2. Guru meminta  wakil dari setiap
    kumpulan tampil  menjawab soalan.
3. Guru memberi pujian kepada
    kumpulan yang menjawab dengan    betul..
4. Guru menjalankan sesi soal jawab:

-           Apakah peralatan yang berbeza antara kesemua jawapan yang diberikan. (Kerusi)

-          Mengapa kerusi berbeza daripada jawapan lain?    (Kerusi merupakan perabot, manakala yang  lain adalah peralatan elektrik)

1. Murid membentuk tiga
    kumpulan
2. Murid tampil ke
    hadapan untuk
    menjawab Teka Kata.
3. Kumpulan yang menjawab dengan betul mendapat pujian.


- Teka Kata


KBKK:
Mencetus idea
Mengkategori
Menganalisis

Langkah 1
(15 min.)
1. Pengenalan

2. Mencari & berkongsi
    maklumat

Isi Penting

i.      Maksud membina.
ii.     Teknik-teknik membina.
iii.   Contoh-contoh  perabot.

Aras 1

Menyebut empat contoh perabot di rumah.
3. Mempamerkan dan
    menerangkan carta
    langkah

4.  Tunjukcara

1.1     Guru memperkenalkan tajuk
2.1     Guru membahagi kelas kepada 3
        stesyen – a, b, c
2.2   Guru memberi tugasan mencari
        dan mencatat maklumat pada
        lembaran kerja  dan menggunakan
        resos yang disediakan di setiap
        stesyen.
2.3    Guru  meminta wakil dari setiap
        stesyen membaca jawapan
        lampiran  kerja dan pelajar-pelajar
        lain mencatat jawapan di lampiran
        kerja yang berkenaan
2.4 Guru menghuraikan maklumat yang diberikan oleh murid.


3.1   Guru mempamerkan carta langkah

3.2     Guru meminta murid-murid
        membaca carta secara inividu,
        berkumpulan
3.3     Guru menerangkan langkah-langkah penghasilan.

4.1 Guru menunjukcara penghasilan
         Model Katil Bayi
1.Murid-murid mendengar
   dan melihat bbm yang
   ditunjukkan.
1. Murid-murid bergerak ke
    stesyen.
2. Murid-murid
   menggunakan resos dan
   menjalankan  tugasan
3. Wakil dari setiap  stesyen
    membaca dan ,murid- 
    murid lain mencatat.1.Murid-murid melihat bbm
   yang ditunjukkan.
2.Murid-murid membaca
   carta langkah

3..Murid-murid mendengar
   dengan teliti.

1. Murid melihat tunjukcara
    guru dengan teliti.
- Stesyen A
Resos A – Pautan internet dan  bahan fotostat – Komputer riba (Maksud membina)
- Stesyen B
Resos B Peta minda ( Teknik-teknik penghasilan dalam bidang membina)
- Stesyen C
Resos CKomputer riba (Jenis perabot)
1. Lampiran kerja(Guru)
  2. Lampiran kerja (Murid)-Carta Langkah
Pencungkil gigi.
Kemahiran:
3.1.3Gabungjalin: Kemahiran hidup

Strategi:
Kemahiran ICT


* dilampirkanLangkah
2
(30 min.)
Aktiviti Penghasilan
Produk


Aras 2

Menghasilkan model katil dengan teknik binaan.
Aras 3

Melengkapkan peralatan pada model  katil.


1.Guru meminta murid membahagi enam kumpulan.

2. Guru meminta murid membentuk
   kumpulan kerja dan mengeluarkan
   alat dan bahan

3.Guru meminta murid membuat binaan model perabot (katil) dengan pencungkil gigi.


1. Murid membentuk
    kumpulan kerja dan
    mengeluarkan alat &
    bahan
2. Murid membina model perabot katil.Bahan fotostat bergambar topi, kertas untuk templat, pensil warna / krayon, pisau/ gunting
-Penerapan nilai: Kerjasama, Ketekunan,
Kesabaran

Kemahiran:
3.3.2
Strategi:
Masteri

*Aras rendah


*Aras tinggi
-guru menyelia dan
  membimbing
  murid di semua
   aras
Strategi : BCB

Pengayaan
Pemulihan

Langkah 3
(5 min.)
Apresiasi
1. Guru memilih beberapa hasil kerja
    murid, menjalankan apresiasi dan
    menjalankan sesi soal jawab:
    a. Diantara semua hasil kerja berikut,
        yang manakah yang paling cantik?
        Yang manakah kurang menarik?
    b. Mengapakah A lebih cantik?


    c.  Mengapakah C kurang menarik?
1.A- paling cantik
   C- kurang menarik

A.


A : Bentuk – menarik
Susunan – kemas

C : Bentuk – menarik
Susunan – bengkang bengkok
Produk yang dihasilkan.
Menegaskan penggunaan bahasa seni visual.
Asas-asas Seni
Penutup
(5min.)
Rumusan

1. Guru meminta beberapa murid
    menyebut langkah-langkah 
    penghasilan produk.
2. Guru memberitahu alat & bahan yang
    diperlukan untuk minggu depan.
3.Guru meminta murid mengemas
    tempat

1. Beberapa orang murid
    memberitahu langkah-
    langkah penghasilan.
2. Murid mendengar dan
    mencatat.
    Murid mengemas tempat.


Kemahiran:
2.4.1Nilai:
Kebersihan

 

No comments:

Post a Comment

my ♥,,,

Search This Blog