follower

Thursday, June 21, 2012

contoh refleksi 3

as salam and welcome..♥

Refleksi Kendiri
            Saya telah menerima tugasan ini pada 30 Januari 2012 oleh pensyarah pembimbing bagi subjek  Morfologi Bahasa Melayu. Menerusi tugasan ini, saya perlu menyiapkannya secara individu. Terdapat empat sub-tugasan yang diberikan iaitu berkaitan pengenalan kepada kandungan bidang kajian morfologi, definisi konsep pembentukan kata, proses pembentukan kata, analisis kata pinjaman dalam petikan berkaitan bahasa serta proses dan jenis pembentukan akronim.
            Perkara utama yang saya ingin fokuskan dalam tugasan kerja kursus berasaskan ilmu ini adalah terhadap sub-sub tugasan yang memerlukan saya mengaplikasikan semua pembelajaran teori di dalam kelas serta pemahaman tentang subjek morfologi. Sememangnya semua maklumat atau nota dapat dicari dan dirujuk di dalam buku-buku rujukan dan sumber internet, namun untuk menjawab dan menjelaskan soalan tugasan ini kami perlu memahami konsep pembentukan kata terlebih dahulu. Bagi saya, tugasan kali ini saya perlu mengaplikasikan setiap apa yang dipelajari dalam kelas dan melalui pembacaan untuk menyelesaikan tugasan ini.
            Saya sebenarnya sudah mempelajari tajuk morfolgi pada semester yang lalu. Saya membuat rujukan menerusi beberapa buah buku dan nota yang telah dibentangkan oleh pensyarah pembimbing memandangkan saya merasakan kurang jelas dengan kefahaman saya selama ini. Hal ini membuktikan bahawa lebih kurang tiga puluh peratus sahaja pembelajaran di dalam kelas membantu daya ingatan kami. Saya mulai akur dengan pendapat yang menyatakan kita tidak dapat memperoleh sepenuhnya ilmu yang disampaikan dengan hanya mendengar. Oleh hal yang demikian, bermula hari ini saya bertekad akan lebih fokus dalam pembelajaran di dalam kelas dan mencatat apa yang diajar bukan hanya melihat dan mendengar samata-mata. Bukan itu sahaja, saya mulai sedar bahawa untuk memahami dan menguasai bidang sintaksis ini, latihan ialah perkara yang paling penting perlu dilakukan.
            Setelah mendapat bimbingan daripada pensyarah pembimbing, saya mulai jelas sedikit demi sedikit berkenaan tugasan ini. Setelah sesi soal jawab dan bimbingan di dalam kelas bersama pensyarah, saya mula mendapat gambaran untuk menyiapkan tugasan ini. Menerusi tugasan ini, saya dapat membina banyak kefahaman berkenaan konsep pembentukan kata serta proses pembentukan kata yang terdapat dalam bahasa Melayu  yang belum saya kuasai sebelum ini. Walaupun masih tidak dapat menguasai sepenuhnya, namun saya akui tugasan ini banyak membantu saya memahami apa yang dipelajari pada semester ini. Pada masa sekarang, saya rasakan adalah tidak wajar bagi saya untuk tidak mempraktikkan apa yang telah saya pelajari pada masa terdahulunya kerana kesannya saya telah lupa apa yang telah pelajari. Oleh hal yang demikian, sebagai guru bahasa Melayu kelak, saya sangat menyesal atas kesilapan ini. Saya akan berusaha untuk sentiasa membuat latihan bagi mengukuhkan penguasaan saya dalam bidang tatabahasa kerana sangat memalukan jika seorang bakal guru bahasa tidak mahir tentang bahasa khususnya berkaitan morfologi.
Saya sedar bahawa apa yang saya pelajari pada setiap semester di institusi ini semuanya telah dirancang dengan baik oleh pihak pengurusan. Oleh hal yang demikian, saya rasa apa yang diajar di sini mempunyai perkaitan antara satu sama lain dan merupakan keperluan bagi seseorang bakal guru bahasa. Selepas ini saya tidak akan lagi mengambil mudah terhadap apa yang dipelajari dan akan sentiasa memastikan diri saya memberi fokus seratus peratus terhadap apa yang disampaikan di dalam kelas. Saya mulai sedar masih banyak kelemahan diri saya dalam bidang morfologi. Pada masa akan datang, saya akan mendapatkan bimbingan yang lebih daripada pensyarah Pengajian Melayu terutamanya dalam bidang tatabahasa Melayu.
             Dengan tugasan ini, saya mengharapkan saya mampu melakukan perubahan dalam diri saya terutama dari segi sikap sambil lewa terhadap subjek yang dipelajari serta lebih rajin untuk membuat latihan agar penguasaan dalam bidang tatabahasa dapat dikukuhkan. Saya akan cuba memajukan diri untuk memahami dan menguasai bidang ini dengan lebih mendalam memandangkan masih banyak yang saya masih kurang jelas dalam aspek bahasa Melayu ini. Tugasan ini secara jujurnya, menjadikan saya lebih bersemangat untuk mempelajari lebih banyak kemahiran dan pengetahuan daripada pensyarah-pensyarah yang mempunyai banyak pengalaman di institut ini. Hal ini sekali lagi mendorong saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti serta mampu menjadikan setiap pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan sentiasa berkesan. Semua yang telah saya fahami dan pelajari ini akan saya ingat dan praktikkan apabila menjadi guru kelak.

Disediakan oleh:
…………………………………………
(SITI NUR ‘ATIQAH MOHD ZUKHI)
5PISMP BAHASA MELAYU/PENDIDIKAN JASMANI/PENDIDIKAN SENI VISUAL

 

2 comments:

  1. tq...permission to use abit

    ReplyDelete
  2. sama-sama...semoga dipermudahkan segala urusan

    ReplyDelete

my ♥,,,

Search This Blog