follower

Wednesday, June 20, 2012

BMM3111 Kuliah 1 – En.Mohd Aris bin Anis

as salam and welcome..♥

 
DEFINISI SEMANTIK
·         Bidang kajian dalam aspek makna dalam linguistik.
·         Kajian tentang makna yang diaplikasi pada aspek makna ayat dari segi logiknya.
·       Umumnya: semantik – ilmu lingustik yang mengkaji tentang makna.

TEORI-TEORI KAJIAN SEMANTIK

1.      Teori Rujukan
-Apabila penutur menuturkan sesuatu sebenarnya dia merujuk kpd sesuatu. (benda,orang, konsep, dan sebagainya)

Perbezaan antara ayat-ayat berikut:
a.      Mendung bermakna hari akan hujan.
b.      Kehadirannya bermakna dalam hidupku.
c.       Kata-katanya bermakna menyindirku.

* ‘bermakna’ satu perkataan jika dilihat sekilas pandang membawa maksud sama,tetapi sebenarnya tidak. Bergantung kepada maksud yang ingin disampaikan seseorang penutur.
o   Kata nama merupakan contoh yang baik untuk menyatakan rujukan.
o   Contohnya:
§  Ali,jururawat, guru, dll.
o   Kelemahan teori ini tidak dapat merujuk kepada unsur abstrak dan ghaib.
o   Contohnya:
§  Hantu,sedih, gembira, dll.

2.      Teori Imejan
-Merujuk kepada makna sesuatu perkataan berhubung dengan imej yang terbayang dalam minda penuur dan pendengar.
-Seseorang mempunyai beberapa imej bagi satu ungkapan dan dalam keadaan lain wujud pula ungkapan lain berkongsi imej yang sama.
-Contohnya: kuliah- bagi fikiran siswa-siswi berbeza dengan fikiran orang kampung.3.      Teori Behaviorisme
-Analisis makna berdasarkan tingkah laku yang boleh diperhatikan dan jika tidak hanya dianggap sebagai andaian sahaja.
-Makna merupakan hasil tindak balas hasil daripada ransangan yang diperoleh oleh penutur dan pendengar daam komunikasi yang berlaku antara mereka.
-Penutur dan pendengar berkongsi makna. (komunikasi difahami)
-Mana-mana perkataan akan difahami jika ada komunikasi antara penutur dan pendengar.

4.      Teori Analisis Komponen
-Kata-kata mempunyai hubungan makna antara satu sama lain.
-Hubungan ini mempunyai hubungan leksikal.
-teori ini hamper sama dengan hiponim iaitu himpunan perkataan.
-Contohnya:
                                                     binatang
                              1.burung                               2.ikan
                     a.merpati     b.gagak                  a.kaloi    b.pari                         
 
 
 

No comments:

Post a Comment

my ♥,,,

Search This Blog