follower

Wednesday, June 20, 2012

contoh refleksi 1

as salam and welcome..♥

 
REFLEKSI KENDIRI

NAMA: SITI NUR ‘ATIQAH BT MOHD ZUKHI
NO.KAD PENGENALAN:
OPSYEN: 2 PISMP BM/PJ/PSV
TARIKH MULA: 3 OGOS 2010
TARIKH SERAH: 27 OGOS 2010
PENSYARAH:

          Setelah siap tugasan ini, saya telah memperoleh banyak pengetahuan dan maklumat baru berkaitan perbezaan individu. Sesungguhnya tajuk ini banyak memberi input yang bermakna serta ilmiah kepada saya yang merupakan bakal guru kelak. Hal ini demikian kerana, dalam tajuk ini saya telah mempelajari makna yang paling tepat terhadap perbezaan individu itu. Malah, saya juga dapat mengetahui pendapat-pendapat serta pemikiran-pemikiran beberapa orang ahli psikologi yang telah mengkaji perbezaan individu dengan mencipta teori mereka sendiri.
Berdasarkan teori yang mereka telah kaji, saya dapati, perbezaan individu sememangnya dipengaruhi oleh dua faktor utama iaitu faktor baka dan persekitaran. Menerusi dua faktor inilah yang menentukan sesuatu tahap bagi seseorang individu itu. Berdasarkan perkara ini, sebagai seorang bakal guru, saya perlu menjadi seorang guru yang peka terhadap peribadi dan perubahan seorang murid. Ini memandangkan, dengan cara mengambil berat terhadap murid sahajalah, saya boleh mengetahui punca-punca mengapa seseorang murid itu lemah di dalam pelajarannya atau sebaliknya.
 Antara langkah yang boleh  diambil untuk mengenal pasti tahap setiap individu murid adalah dengan mengetahui latar belakang, kekuatan dan kelemahan, minat, matlamat, aspirasi dan sikap murid. Saya juga boleh dapatkan semua ini melalui kad kumulatif, pemerhatian tingkah laku, perbincangan dengan murid, berkongsi pendapat dan pengalaman, mentadbir ujian psikologi serta diagnostik berdasarkan sikap, nilai kerja, dan minat kerjaya. Dengan cara ini, ia memudahkan saya untuk mengetahui sebab serta punca seseorang murid lemah atau bijak dalam pelajarannya.
Tugasan ini banyak mengajar saya untuk menjadi lebih bertolak ansur  terhadap murid-murid dalam apa jua keadaan kelak.Sebagai contoh, sekiranya  masih ada muridnya yang tidak dapat mencapai objektif pelajaran atau yang lebih teruk lagi ada dalam kalangan murid dan mereka telah menimbulkan gangguan semasa pelaksanakan pengajaran walaupun saya telah merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang difikirkan paling bersesuaian , saya perlu bertolak ansur dengan keadaan ini. Saya akan belajar untuk bersabar melayani karenah mereka memandangkan saya telah tahu setiap murid itu berbeza pencapaiannya.
            Seterusnya, menerusi tugasan ini juga, saya dapat mengetahui bahawa perbezaan individu sebenarnya memberi implikasi kepada individu itu sendiri. Perbezaan individu memberi kesan kepada kesediaan murid untuk belajar. Disamping itu, perbezaan individu juga akan menyebabkan kecerdasan berbeza di antara murid. Ini sudah pastika akan  mempengaruhi pencapaian akademik bagi setiap murid. Seterusnya, perbezaan individu memberi kesan kepada kebolehan psikomotor murid. Murid akan mempunyai kebolehan psikomotor yang berbeza dan ini akan membantutkan kekuatan fizikal murid sekali gus menggangu pertumbuhan otot-otot kasar dan halus murid. Perbezaan individu juga memberi kesan kepada perbezaan jantina. Ini kerana, murid lelaki lebih baik prestasi mereka dalam beberapa mata pelajaran terutama matematik berbanding murid perempuan. Hal ini sangat mendatangkan kesan negatif kepada individu murid.
            Sebagai seorang bakal guru, tugasan ini banyak membantu saya untuk mencari jalan penyelesaian apabila berada di sekolah nanti. Hal ini demikian kerana, di sekolah nanti, saya pasti akan berdepan dengan murid yang mempunyai perbezaan individu. Menerusi tugasan ini saya juga perlu mencari strategi serta kaedah bagi seorang guru untuk mengatasi masalah perbezaan individu. Oleh hal yang demikian, ia sangat membantu saya dalam kehidupan seorang guru kelak.  Saya akan mempraktikan strategi dan kaedah seperti menjalankan kaedah kumpulan di dalam kelas.Kaedah akan mengelakkan  murid yang lemah pencapaian akademiknya merasa diri mereka jauh ketinggalan dari murid yang lebih pandai. Ini kerana merusi kaedah ini murid akan dicampurkan tidak mengikut keupayaan mereka di dalam pencapaian akademik. Sudah pasti mereka akan lebih seronok untuk terus belajar.
            Di samping penggunaan kaedah kumpulan, saya juga boleh menggunakan pelbagai alat bantu mengajar serta bahan bantu mengajar. Ini bertujuan untuk meransang minda mereka supaya lebih cepat mendapat isi pelajaran yang disampaikan pada sesuatu sesi pengajaran. Pemilihan bahan juga akan saya titikberatkan supaya ianya menepati dengan keupayaan setiap pencapaian murid. Oleh hal yang demikian, tugasan ini memberi pengajaran awal kepada saya supaya tidak menyediakan latihan atau tugasan yang sama kepada setiap individu murid di dalam sesebuah kelas memandangkan mereka semua mempunyai pencapaian yang berbeza.
            Dengan tugasan ini, saya menjadi lebih berkeyakinan untuk meneruskan pembelajaran saya di institut ini untuk menuntut lebih banyak perkara agar saya lebih bersedia di alam kerjaya kelak. Saya juga mempunyai lebih banyak pengetahuan untuk saya gunakan semasa mengajar nanti. Semua ini akan saya praktikkan untuk memastikan murid yang bakal saya ajar dapat menjadi murid yang berjaya dalam kehidupan mereka.


 

No comments:

Post a Comment

my ♥,,,

Search This Blog