follower

Wednesday, June 20, 2012

Rumusan Perkembangan Kanak-kanak

as salam and welcome..♥

            Bahasa adalah suatu medium komunikasi global yang penting pada masa ini. Manusia menggunakan pertuturan khususnya sebagai alat termudah untuk menyampaikan maklumat dan perasaan agar berlaku kitaran hidup yang seimbang dan sempurna. Penting untuk kita sebagai individu pendidik agar memahami perkembangan bahasa dalam kalangan kanak–kanak supaya tumbesaran mereka dapat menyumbang kepada kemodenan negara kelak.
            Perkembangan bahasa dapat dilihat daripada tiga perspektif iaitu perspektif behaviorisme, perspektif kognitif dan perspektif nativis serta berkembang dalam tiga peringkat seperti peringkat bayi , peringkat kanak – kanak dan peringkat remaja.
            Melihat dalam konteks fahaman Skinner (1957) , ibu bapa merupakan guru pertama kanak–kanak seawal usia bayi dalam menyediakan sejumlah perbendaharaan kata dan peneguhan yang betul dan mudah difahami. Hal ini disokong apabila melihat sifat bayi yang lembut dan bergantung kepada individu lain dalam mengharapkan percambahan bahasanya sendiri.  
            Justeru , dapatlah disimpulkan bahawa perkembangan bahasa individu amat bergantung kepada usaha dan persekitarannya dalam membentuk kemahiran berbahasa yang baik dan sempurna. Individu yang dipengaruhi oleh pengaruh yang lemah dan salah pendekatan berbahasanya akan membesar dengan situasi yang sama. Misalnya , kanak – kanak menjadi bisu meskipun tidak bisu apabila membesar bersama ibu bapa yang bisu dan tidak terdedah dengan persekitaran luar yang normal. Oleh itu , ibu bapa dan guru hendaklah memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa kanak-kanak dalam mencorakkan perwatakan kanak-kanak tersebut ke arah pembentukkan keperibadian yang unggul dalam arus globalisasi kini.
           


 

No comments:

Post a Comment

my ♥,,,

Search This Blog